Vraagbaak

Aansprakelijkheid goederenvervoer in vogelvlucht

Sinds jaar en dag kennen de vaste relaties van Van Traa het overzicht 'Goederenvervoer in vogelvlucht'. Aanvankelijk in boekvorm en nu is de inhoud tevens beschikbaar op onze website.  

Op deze pagina vindt u, aan de hand van 21 vragen, uitleg over verschillende belangrijke aspecten binnen het goederenvervoer. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verjaring? Welke limieten spelen een rol?
En wie is volgens de wet of het verdrag de vervoerder? 
 
 
Deze vragen worden beantwoord voor vijf verschillende vervoersmodaliteiten, te weten vervoer per schip (zowel over de binnenwateren als over zee), per vliegtuig, per spoor en over de weg.   

Elke vraag wordt daarbij beantwoord naar zowel Nederlands recht als in het licht van de verschillende toepasselijke internationale verdragen. De reikwijdte van die verdragen wordt daarbij eveneens toegelicht. 

Behalve het Nederlands Burgerlijk Wetboek worden de volgende verdragen en condities behandeld: 

  • Wegvervoer: CMR en de AVC
  • Zeevervoer: Hague-Visby Rules (HVR) en de Rotterdam Rules
  • Binnenvaart: CMNI (Verdrag van Boedapest)
  • Spoorvervoer: COTIF-CIM 
  • Luchtvervoer: Verdrag van Montreal

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden